Forskning Melanotan2

Forskning Melanotan2

Kliniska studier har visat att Melanotan 2 fungerar även utan UV-exponering (solljus eller solariesolning). Även om resultaten uppnås mycket snabbare när du du solar en till två gånger per vecka. Anledningen till det är att preparatet höjer dina hormonella världen av Melanin är ett naturligt kroppsligt hormon som styr pigmentet i vår hud. Enkelt sagt, det är mer melanin i mörkare pigment och därmed har du också en mörkare färg på din hud. Uv-ljus är en viktig faktor för att göra pigmenten brunare. Melanotan är en peptid som stimulerar den naturliga produktionen av melanin. Denna peptid är skapad och cirkuleras inuti huden och när huden utsätts för UV-strålar orsakar det att huden blir mörkare.

Melanotan2 är en syntetisk analog av Melanotan1 och är en peptid som är utformad för att göra huden mörkare. Melanotan 2 har en livslängd på 36 timmar i kroppen. Det innebär att du kan vara flexibel med dina doseringar eftersom preparatet lever så pass länge i kroppen innan det börjar sin halveringsperiod. En ampull med Melanotan2 innehåller 10mg (det vita pulvret som ligger i ampullen). Rekommenderade doser börjar på 250mcg (en halv enhet på sprutan som medföljer ditt Kit) varje dag för att hjälpa kroppen acklimatisera sig till preparatet och minimera dem eventuella biverkningar som kan uppkomma.

Du kan fortsätta med denna dos om du vill hålla din bränna lite mer nertonad och vara säker på att slippa uppleva biverkningar. Du kan börja med att höja dosen efter 2-4 dagar. När du känner dig bekväm och inte upplever några biverkningar alls kan du höja dosen till 500mcg. Det är den vanligaste doseringen alltså 1 enhet på sprutan som du medfött till ditt Kit (sprutan har totalt 10 enheter). Du kan öka dosen så långt som omkring 1 mg ( 2 enheter) men en högre dos än det är i allmänhet inte att rekommendera. Höjer du dosen mer än det så kommer du med största sannolikhet att uppleva biverkningar som illamående och eventuellt leverfläckar.

Du kan också få en svart dassig färg på grund av överdosering av preparatet. Mer är inte alltid bättre! Biverkningar är alltid övergående och är dos relaterade. Skulle du få fler leverfläckar så sänk dosen och undvik Uv-ljus ett par veckor så lägger det sig. Därefter så håller du en lägre dos och solar inte lika ofta som du gjort innan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *